စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၂/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ် ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၃း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၆) အစည်းအဝေးခ

နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန်

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၁/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းသစ် ခန့်ထားရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၄း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝ

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၅/၂၀၁၇)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးနှင့် (၂/၂၀၁၇) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၅/၂၀၁၇)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးနှင့် (၂/၂၀၁၇) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာ

နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအားရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိမြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊တိုက်ခန်းနှင့်မြေကွက်(၁၉)ခုကိုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၄/၂၀၁၇)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးနှင့် (၁/၂၀၁၇) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

,

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၄/၂၀၁၇)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးနှင့် (၁/၂၀၁၇) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ် ခန့်ထားရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၃း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍ

ODK (Open Data Kit) Software ကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီးစီးမှု အခြေအနေစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ

ODK (Open Data Kit) Software ကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီးစီးမှုအခြေအနေစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ

စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

Pages