ပတခ(ကသခ)-၀၆-၀၂(က) (မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံခြားသံရုံးများနှင့် ယင်းတို့၏သံရုံးဝန်ထမ်းများ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များအတွက် ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံသည့်လျှောက်လွှာ)

Pages