ပြည်ပနေနိုင်ငံသား၏ ပြည်ပတွင်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိသည့်လစာဝင်ငွေကို ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

အခွန်ပြန်အမ်းငွေဆိုင်ရာ အသိပေးချက်

၁။   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ အခွန်စည်းကြပ်မှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် မှန်ကန်တိကျပြီး၊ မျှတသော အခွန်စည်းကြပ်မှုဖြစ်စေရေးတို့အတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၀

Pages