မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခွန်နှစ်ထပ် မကျသင့်စေရေးစာချုပ်

ချုပ်ဆိုထားသည့် နိုင်ငံများ

Tax Treaties

  • Myanmar - India
  • Myanmar - Laos
  • Myanmar - Malaysia
  • Myanmar - Republic of Korea
  • Myanmar - Singapore
  • Myanmar - Thailand
  • Myanmar - United Kingdom
  • Myanmar - Vietnam
AttachmentSize
PDF icon အခွန်နှစ်ထပ်ကျသင့်မှုရှောင်ရှားရေး သဘောတူစာချုပ်အရ သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံမှုဖောင်ပုံစံ (EOI Request Template Form)31.67 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး သဘောတူစာချုပ်95.42 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လာအိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး1.51 MB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေးသဘောတူစာချုပ်69.06 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေးသဘောတူ908.04 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေးသဘောတူ68.42 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံအစိုးရတို့ အကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် သဘောတူစာချုပ်1.43 MB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ယူကေနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး သဘောတူစာချုပ်59.12 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး91.88 KB