လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်အားသွင်းစက်များ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း(သီလဝါ) (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး(လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး ကျား(၄၅)၊ မ(၂၅) နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၇၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Pages