ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် Open Data အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်နှင့် Big Data အား အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ်ဆိုင်ရာ တရားဝင်စာရင်းအင်းအတွက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် ဒေသတွင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်

,

စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့မှ (၂၅) ရက်နေ့အထိကျင်းပသည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် Open Data အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မူဘောင် နှင့် Big Data အား အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်း

“Project of Strengthening the Capacity of Information Technology of Central Statistical Organization in Myanmar” အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် KOSTAT Delegations အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် Statistics Korea (KOSTAT) ၏ နည်းပညာအကူအညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် “Project of Strengthening the Capacity of Information Technology of Central Statistical Organization in M

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား။

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင်

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနရှိ စိစစ်ရေးမှူး-၂များ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးအတွက် ရုံးစာရေးသားနည်း စာမေးပွဲကျင်းပ (နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်)

, , ,

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊

မွန်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဟင်္သာခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၉) ရက် မော်လမြိုင်မြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် မွန်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွ

ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၈) ရက် ဘားအံမြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၈) ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၅) ရက် ပဲခူးမြို့

       မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၅)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသက

ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး မလိခခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂) ရက် မြစ်ကြီးနားမြို့

           မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အစိ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက် မန္တလေးမြို့

        မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၂:၃၀)နာရီတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးခန်းမတွင် မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက် မကွေးမြို့

            မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း(၂၀၁၇) အဓိကညွှန်ကိန်းများအစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ  အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့

Pages