အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ဝန်ထမ်းသစ်များ ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံ၊ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ၏ အခြေခံသဘောတရားများ သိရှိ နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (အခြေခံ) ဖွင့်လှစ်ခြင်း

          ဌာနတွင်းရှိဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစီမံဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် က

အမှုထမ်း (၂၇) နေရာတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း။

၁။    စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူးရာထူး နေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ်(၁၉၈၀၀၀-၂

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)စာစစ်ဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက်‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)စာစစ်ဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက်‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

, , ,

Pages