စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန

(နေပြည်တော်)

မော်ကွန်းစာကိုးပြည့်တန်ဖိုး

national_archives_department

မှတ်တမ်း/မော်ကွန်းဆိုသည်မှာ

မှတ်တမ်းဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ရေးသားပြုစုထားသည့် သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိထားသည့် စာရွက်၊ စာတမ်း၊ ကမ္ပည်းစာ၊ ပုရပိုက်၊ ပေစာ၊ လက်ရေးစာပေ၊ ပုံနှိပ်စာပေတို့ကိုဆိုလိုပြီး ယင်းစကားရပ်တွင် စက်ကိရိယာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ မည်သည့်ပုံစံနှင့်မဆို မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် အက္ခရာ၊ အသံ၊ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်ချက်များလည်းပါဝင်၍ ယင်းမှတ်တမ်းများ အနက် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း သည့် အထောက်အထားများ၊ အချက်အလက်များပါရှိသောကြောင့် နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည့် မှတ်တမ်းများသည် မော်ကွန်းများဖြစ်ပါသည်။

 

မူဝါဒ

နိုင်ငံတော်မှ ခေတ်အဆက်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ၊ သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်း၊ မော်ကွန်းများအား အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံ ရယူစုဆောင်းခြင်း၊ ယင်းမှတ်တမ်း၊ မော်ကွန်းများမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ထုတ်၍ နိုင်ငံတော်၊ အများပြည်သူများအား အထောက်အကူ ပြုပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးမှ အားထားရသည့် မော်ကွန်းတိုက်အဖြစ် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ရန်

 

ရည်ရွယ်ချက်

(၁)     သတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုး၊ အထောက်အထားတန်ဖိုးစသည့် တန်ဖိုးရှိသော အမျိုးသား မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ထာဝစဉ်လုံခြုံစွာ မပျက်မစီးသိမ်းဆည်း ထားနိုင်စေရန်၊

(၂)     ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများနှင့် မော်ကွန်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ သာမက အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များတို့၏လက်ဝယ်၌ရှိသော သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများနှင့် မော်ကွန်းများကို အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူစုဆောင်းရန်၊

(၃)     အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်၍ မှတ်တမ်း စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် မော်ကွန်းအုပ်ချုပ်ရေးပညာရပ် တိုးတက်မြင့်မားစေရန်၊

(၄)     သိမ်းဆည်းထားသော အမျိုးသားမော်ကွန်းများမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ထုတ်၍ ပြည်သူလူထု အသိဉာဏ် တိုးတက်ပြန့်ပွားစေပြီးနိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဦးတည်ချက်များ ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေးအတွက် ဆောက်ရွက်ရန်၊

 

လုပ်ငန်းစဉ်များ

  • နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေး၊ အမျိုးသားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းတန်ဖိုးရှိသော မှတ်တမ်းများ ကို ရယူစုဆောင်းခြင်း၊
  • အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်သူလူထုနှင့် သုတေသနပြုလိုသူများအတွက် ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အကူပေးခြင်း၊
  • အစိုးရဌာနများတွင် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် အကြံပြုလုပ်ငန်းများထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊
  • အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းများကို အမျိုးသားရေးအမွေအနှစ်အဖြစ် ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊
  • ခေတ်မီနည်းပညာရပ်များကို အသုံးပြု၍ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း၊