နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

 • ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၇) ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
 • ၂၂-၂-၁၉၇၃ နေ့တွင် အဆင့် (၃) ဦးစီးဌာနအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
 • ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် (UNESCO) မှ နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာ အကူအညီများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
 • ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ တွင် ဝန်ထမ်းအင်အား (၂၂၉) ဦးဖြင့် အဆင့် (၂) ဦးစီးဌာနအဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
 • ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။
 • ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှဒေသအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
 • ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်ကွန်းတိုက်များကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
 • ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
 • ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအား ပြဌာန်းခဲ့ ပါသည်။
 • ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) ရုံးချုပ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၂) မှ အရာထမ်း (၄၉) ဦး၊ အမှုထမ်း (၂၁၆) ဦး၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား (၂၆၅) ဦး ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုသည့်အဆင့် (၁) ဦးစီးဌာနအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
 • ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) ရုံးချုပ် ပထမအဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၇) သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ အမျိုးသားမှတ်များ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနအား နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်)၊ ရန်ကုန် (ရုံးခွဲ)၊ မန္တလေး (ရုံးခွဲ) နှင့် GSAD သင်တန်းဌာန အပါအဝင် အရာထမ်း (၁၁၈) နေရာ၊ အမှုထမ်း (၃၉၁) နေရာနှင့် စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအင်အား (၅၀၉) နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
 • ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၂/ ၂၀၂၀) မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန အား နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)၊ ရန်ကုန်(ရုံးခွဲ) နှင့် မန္တလေး(ရုံးခွဲ) တို့ဖြင့် အရာထမ်း(၁၀၁)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၃၈၄)နေရာ၊ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအင်အား(၄၈၅)နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။