မှတ်တမ်း/မော်ကွန်းဆိုသည်မှာ

မှတ်တမ်းဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ရေးသားပြုစုထားသည့် သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိထားသည့် စာရွက်၊ စာတမ်း၊ ကမ္ပည်းစာ၊ ပုရပိုက်၊ ပေစာ၊ လက်ရေးစာပေ၊ ပုံနှိပ်စာပေတို့ကိုဆိုလိုပြီး ယင်းစကားရပ်တွင် စက်ကိရိယာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ မည်သည့်ပုံစံနှင့်မဆို မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် အက္ခရာ၊ အသံ၊ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်ချက်များလည်းပါဝင်၍ ယင်းမှတ်တမ်းများ အနက် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း သည့် အထောက်အထားများ၊ အချက်အလက်များပါရှိသောကြောင့် နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည့် မှတ်တမ်းများသည် မော်ကွန်းများဖြစ်ပါသည်။