map_national_archive_naypyitaw

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်)

ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ ကုမုဒြာကြာပန်းအဝိုင်းအနီး
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်း - ၀၆၇ - ၄၁၈၃၈၆
ဖက်စ် - ၀၆၇ - ၄၁၈၃၇၆
Email :[email protected]


အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်)

အမှတ်(၁၁၄)၊ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊
ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း- ၀၁ - ၃၇၀၇၇၈
ဖက်စ်- ၀၁- ၃၉၅၀၀၂