စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက်အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ   Download ရယူနိုင်ပါသည်။

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၃ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေသည့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေးကြေညာချက်

      နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(ဂ) တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့်အလတ်စာ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း (၉) ဖွဲ့နှင့် အာမခံကုမ္ပဏီ (၂) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၁) ဖွဲ့တို့အား AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း

AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

,

၁။      နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာနှင့်  အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီအစည်းအဝေး

,

အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (၁/၂၀၂၃) အစည်းအဝေးကို         ၈-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့

၁၁:၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ

AML/CFT/WMD ဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်ရေး သင်တန်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ AML/CFT/WMD ဆိုင်ရာ  အသိပညာ မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအား

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအား AML/CFT/WMD ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

,

                                                                             စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Pages