ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၁၈)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား အသိပေးကြေညာခြင်း

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော

ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး  (၁၈)နေရာအတွက်

AML/CFT/ WMD ဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်‌ရေးသင်တန်းကျင်းပပြီးစီးခြင်း

                                 ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

‌                AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်‌ရေးသင်တန်းကျင်းပပြီးစီးခြင်း

အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ

အသေးစား  ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း  လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်များ

ထုတ်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ

AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်‌ရေးသင်တန်းကျင်းပပြီးစီးခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေကြေး ခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို

AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာမြှင့်တင်‌ရေးသင်တန်းကျင်းပပြီးစီးခြင်း

, ,

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၄/၂၀၂၂

အသေးစား‌ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ လိုက်နာရမည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ

တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များအလိုက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်

လိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းများ

           အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ

Pages