နိုင်ငံတော်ဘဏ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကြပ်မတ်ကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲ သည် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များဖြစ်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဘဏ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များအား ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန်အတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ကိုယ်စားပြုသောOwnership  အခန်းဏ္ဍ ကိုရယူ၍ ၎င်းဘဏ်များအား  ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲနိုင်ရေးအတွက် Ownership Policy  တစ်ရပ်ချမှတ် နိုင်ရန်ဖြစ်၍ မူဝါဒသဘော ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ ၎င်း၏ လမ်းညွှန်မှု ဖြင့် တောင့်တင်းခိုင်မာသော ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ် ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ငွေရေးကြေးရေး ဥပဒေအရ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ အသွင်းပြောင်းလဲရေး၊ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များသည် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ပွင့်လင်းမြင်သာသောဘဏ်စနစ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ Corporate  Governance ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်နှင့် ၎င်း၏ အကျိုးရလဒ်ကောင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိလာစေရန်၊ အခြေခံဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းများကို ဘဏ်များမှ သိရှိလိုက်နာစေခြင်းဖြင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် အရင်းအနှီး စျေးကွက် များပေါ်ထွန်းလာစေရန် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရ၏ပါဝင်စွက်ဖက်မှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေရန် နှင့်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအပေါ် ဖိအားများစေမည့် အချက်များကို လျော့ချစေခြင်း၊ရေရှည်တွင် နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များ၏ နိုင်ငံပိုင်အခန်းကဏ္ဍ တစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးလာစေပြီး ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာသည့် ရှယ်ယာဝင်များ အခွင့်အလမ်းများ ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေခြင်းကြောင့် Corporate Governance အခြေခံကောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံ သတ်မှတ်ချက်နှုန်းများနှင့်အညီ မိမိ နိုင်ငံနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့်   Model ရွေးချယ်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။