ညွှန်ကြားချက်များနှင့် စည်းကမ်းများ

AttachmentSize
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၆ မှ ၅/၂၀၁၆ ထိ1.35 MB
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၇1.22 MB
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၁၇435.29 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၁၇1.28 MB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၃/၂၀၁၇2.76 MB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၅/၂၀၁၇1.14 MB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၆/၂၀၁၇169.91 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၇/၂၀၁၇262.45 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၈/၂၀၁၇1.25 MB
PDF icon Notification No. 1/20171.95 MB
PDF icon Insurance Notification No. 3/20172.76 MB
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်735.47 KB
PDF icon ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး894.7 KB
PDF icon နှစ်စဉ်လိုင်စင်ကြေး ၊တိုးမြှင့်လိုင်စင်ကြေးများအား ပေးသွင်းရေး1.37 MB
PDF icon ငွေစက္ကူအတုများသိမ်းဆည်းရမိခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား ကန့်သတ်ခြင်း708.49 KB
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်113 KB
PDF icon နိုင်ငံသားအာမခံပညာရှင် ခန့်အပ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်180.69 KB
PDF icon IBRB's Decisions384.63 KB
PDF icon Notification 10/2017336.72 KB
PDF icon EOI Life (RFC)260.25 KB
PDF icon RFP (Life) RFC270.98 KB
PDF icon EOI Non-Life (RFC)281.81 KB
PDF icon Foreign Insurance Representative Office in Myanmar104.47 KB
PDF icon အသက်အာမခံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရမည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံကုမ္ပဏီမျာ58.65 KB
PDF icon RESCHEDULING OF FORMAL ANNOUNCEMENT OF PREFERRED APPLICANTS FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL TO APPLY FOR A LICENCE FOR LIFE INSURAN49.08 KB
PDF icon ANNOUNCEMENT OF PREFERRED APPLICANTS FOR LIFE INSURANCE BUSINESS IN MYANMAR TO BE OPERATED BY A FOREIGN INSURER THROUGH A 100% W53.92 KB
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသက်အာမခံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရမည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံခြားအသက်အာ67.38 KB
PDF icon နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများအား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း14.67 MB
PDF icon ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက အာမခံကုမ္ပဏီများအား သီးခြားလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း577.05 KB
PDF icon ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၂၀၁၉) အတိုးနှုန်းနှင့် အခြားကောက်ခံသည့်အခကြေးငွေဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်194.73 KB
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော INGO၊ NGO အဖွဲ့အစည်းများ ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန် အကြောင်းကြားခြင်း105.91 KB
PDF icon ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂/၂၀၁၉ အသက်အာမခံအမျိုးအစားများနှင့် အထွေထွေအာမခံအမျိုးအစားများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စ283.07 KB
PDF icon အာမခံကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၂၀)1004.48 KB
PDF icon ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းက အာမခံဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက် (၂/၂၀၂၀)295.63 KB
PDF icon အာမခံအမျိုးအစားများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းညွှန်ကြားချက် (၃/၂၀၂၀)187.89 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၄/၂၀၁၉)1.07 MB
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၉)672.59 KB
PDF icon အာမခံကုမ္ပဏီများမှ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (COVID-19) ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ တင်ပြရန်ကိစ္စ56.27 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၅ /၂၀၂၀)181.21 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၆ /၂၀၂၀)91.27 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄ /၂၀၂၀)717.71 KB
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၂၀)2.29 MB
PDF icon အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၄/၂၀၂၀)2.65 MB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၀)1.08 MB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၈/၂၀၂၀)579.7 KB
PDF icon အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၉/၂၀၂၀)850.98 KB
PDF icon MBSC_Annex_Directive.pdf709.33 KB
PDF icon MBSC_Annex_Directive.pdf709.33 KB