လိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းများ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ

အသေးစား  ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း  လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ

ဖြစ်ပါသည်။

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

                                              ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအား လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း စစ်ဆေးမည့်ရက် အသိပေးခြင်း

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအား

လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း စစ်ဆေးမည့်ရက် အသိပေးခြင်း

 

 

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၇/၂၀၂၀၊ ၂/၂၀၂၁၊၁/၂၀၂၂

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ

ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၇/၂၀၂၀၊ ၂/၂၀၂၁ နှင့်

၁/၂၀၂၂ တို့အား တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်လွှာ နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော

ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၃၀) နေရာ အတွက်

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူး (၃၀) နေရာ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(Asia Pacific Joint Group -APJG)၏ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးကို ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခြင်း

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(Asia Pacific Joint Group -APJG)၏ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးကို

၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခြင်း

AML/CFT/WMD သင်တန်းပို့ချမှုဆိုင်ရာ Documents များ

၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့) နှင့် (၂၉ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့) တို့တွင်

Online ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု  ၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်

Pages