မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

၁။    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ရာတွင်အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပြဌာန်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများအားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများ စသည့် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေး ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရန်နှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တာဝန်ပေး အပ်ခြင်းခံ ရပါသည်။

  • ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း ပေါင်း (၁၇၈) ဖွဲ့ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် ပြည်ပကုမ္ပဏီ (၅၄) ဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ (၁၁၆) ဖွဲ့နှင့် အစုစပ်ကုမ္ပဏီ (၈) ဖွဲ့တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း များသည် တိုင်းဒေသကြီး နှင့်ပြည်နယ် (၁၅) ခု တွင် မြို့နယ်ပေါင်း (၂၆၃) မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် ပေါင်း (၂,၂၄၅) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာပေါင်း (၂၆,၉၈၆) ရွာမှ အသင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း (၃.၄၅၅) သန်း ကျော်အား မတည်ငွေ ကျပ်ပေါင်း (၈၆၄.၈၆၁) ဘီလီယံ၊ စုစုပေါင်း ထုတ်ချေးငွေ လက်ကျန် ကျပ်(၁,၈၃၅.၉၅၄) ဘီလီယံ၊ စုစုပေါင်းစုဆောင်းငွေလက်ကျန် ကျပ်(၂၄၄.၉၅၅) ဘီလီယံဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

၃။    အဆိုပါ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများ၏ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ အတွက် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍအတွက် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အတွက် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ၈ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်ပညာရေးကဏ္ဍ အတွက် ၁ ရာခိုင်နှုန်း တို့ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

  • (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေး နေကြောင်း ဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်။
AttachmentSize
PDF icon Website Micro.pdf328.97 KB