မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

၁။    ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ရာတွင်အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပြဌာန်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများအားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများစသည့် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရန်နှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါသည်။

AttachmentSize
PDF icon Website Micro.pdf328.97 KB