ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အကြောင်းကြားခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ လစ်လပ်လျက်ရှိသောဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး)(၇)နေရာ၊အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ-၂ (၃) နေရာ၊ မော်ကွန်းထိန

ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်အား ယာယီရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အစီအမံအရ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် ခန့်ထားမည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး (မှတ်တမ်း ပြုပြင်ရေးမှူး) (၇) နေရာ၊ အငယ်တန်းအင်ဂ

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အမှုထမ်းရာထူးနေရာ(၃၆)နေရာအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

၁။         စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ

Pages