အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(အခြေခံ)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ( ၁၄ - ၂ - ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့၊   နံနက် ( ၁၁ :  ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          သင်တန်းတွင် ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများထားရှိမှုနှင့် မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်၊ မှတ်တမ်းရယူစုဆောင်းရေး၊ မှတ်တမ်းများ၏အရေးပါမှုနှင့် မော်ကွန်းတိုက်၏အခန်းကဏ္ဍ၊ မော်ကွန်းပညာမိတ်ဆက်၊ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်၊ သိမ်းဆည်းထားသည့် အရေးကြီး မော်ကွန်းများ၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ  နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း (Reference Service) နှင့် (Digital Preservation & Paper Conservation) စသည့် ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၁၈-၂-၂၀၂၂) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၄၉) ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။