အမှုထမ်း (၂၇) နေရာတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း။

၁။    စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူးရာထူး နေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ်(၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀)မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃ ရာထူးနေရာ အား ကျောထောက်နောက်ခံပြု၍ အလုပ်သင်အဆင့် လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးနေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ်(၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)လုံခြုံရေး-၅ ရာထူးနေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ်(၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူးနေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ် (၁၄၄၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၅၄၀၀၀) သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူးနေရာများသို့ ခေါ်ယူခဲ့ရာတွင် ဖြေဆိုထားသူများမှ ရွေးချယ်ခံရသူများ စာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၂။    ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများကို ရာထူးအလိုက်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသား မှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်ရုံးချုပ်)သို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ စုံစမ်းမေးမြန်း သတင်းပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
၃။    ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ရုံးချိန်ကုန်ဆုံးချိန်အထိ သတင်းပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပဏာမရွေးချယ်ထားသည့် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးဖော်ပြအပ်ပါသည်။
 

, , ,