အငြိမ်းစားနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပင်စင်လစားများကို ဘဏ်ခွဲ ၂၈၁ ခုတွင် Myanmar Mobile Money ဖြင့်လည်း ထုတ်ယူနိုင်

       အငြိမ်းစားနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပင်စင်လစာများကို Mobile Payment များအသုံးပြု၍ လွယ်ကူ သက်သာစွာ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ဘဏ်ခွဲ ၂၈၁ ခု တွင် Myanmar Mobile Money ဖြင့်လည်း ထုတ်ယ

Pages