အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ၏ အချက်အလက်များ ကောက်ယူနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တွင်ပါရှိသည့် ညွှန်ကိန်းများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး မှု ပန်းတိုင်များဆိုင်တွင်ပါရှိသည့် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများ၏  အချက် အလက်များ

ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်အား ယာယီရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အစီအမံအရ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် ခန့်ထားမည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး (မှတ်တမ်း ပြုပြင်ရေးမှူး) (၇) နေရာ၊ အငယ်တန်းအင်ဂ

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အမှုထမ်းရာထူးနေရာ(၃၆)နေရာအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

၁။         စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ

Pages