အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ဝန်ထမ်းသစ်များ ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံ၊ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ၏ အခြေခံသဘောတရားများ သိရှိ နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ( ၁၁- ၁ -၂၀၂၂ )  ရက်နေ့၊    နံနက် (၉:၃၀)  နာရီတွင်  ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          သင်တန်းတွင် ဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရုံးလုပ်ငန်း၏ သဘောတရား၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ဝင်စာ/ထွက်စာများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရုံးစာရေးသား နည်း၊ စာပေးစာယူ၊ စာရွက်စာတမ်းများ လုံခြုံစွာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ ငွေစာရင်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မော်ကွန်းပညာ မိတ်ဆက်၊ အမျိုးသား မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေ၊ မှတ်တမ်းများအရေးပါမှု အခြေအနေ၊ မော်ကွန်းတိုက်/ စာကြည့်တိုက်/ ပြတိုက်များ၏ ကွဲပြားခြားနားချက်၊ မှတ်တမ်းစုဆောင်းမှုနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းခန်းများထားသိုမှု၊ မှတ်တမ်းစုဆောင်းမှု လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ မှတ်တမ်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရှိမှု အခြေအနေ၊ ပေ၊ ပုရပိုက်များ Digital နည်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ စက္ကူမဟုတ်မှတ်တမ်းများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချက်အလက်မှတ်စု ထုတ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းရယူခြင်း၊ မော်ကွန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲရေး အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  တိုက်ပိုင်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ မှတ်စုထုတ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းထားသည့် အရေးကြီး မော်ကွန်းများနှင့် စာချုပ်၊ စာတမ်း စာချွန်လွှာများထားရှိမှု၊ စာရှာအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်တမ်း/ မော်ကွန်းများအား Microfilm နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မော်ကွန်း/ မှတ်တမ်းများအား ပြုပြင်ချုပ်လုပ်ခြင်း စသည့် ဘာသာရပ်များအား စာတွေ့/ လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၃၁-၁-၂၀၂၂) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းသစ်  သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၁၈) ဦး တက်ရောက် လျက်ရှိပါသည်။

, ,