မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ)သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

           အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့်    မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ)  သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို   ( ၁၅ - ၁ -၂၀၂၄ )  ရက်နေ့၊   နံနက်  ( ၉ :  ၃၀ )   နာရီတွင်   ကျင်းပခဲ့ပါသည်။  သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          သင်တန်းတွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်အကြောင်း ခြုံငုံမိတ်ဆက်ခြင်း၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်း နှင့် မော်ကွန်းဥပဒေ၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်း နှင့် မော်ကွန်းဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ မှတ်တမ်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းများစိစစ်ခွဲခြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းရယူစုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရှိမှုအခြေအနေ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းခန်း၊ ပေ၊ ပုရပိုက်များအား Digital နည်းဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ မှတ်တမ်းလုပ်ငန်းများအား လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အစိုးရဌာန/လုပ်ငန်း၊  အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း (Reference Service)၊ မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများအား Digital နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများအား Micro Film နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုတေသီ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း (Reference Service) အား လေ့လာခြင်း၊ မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းအားလေ့လာခြင်း၊ မော်ကွန်းစာတွဲနှင့် စာချုပ်စာတမ်း၊ စာချွန်လွှာများ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု နှင့် မော်ကွန်းပြခန်းအား လေ့လာခြင်း စသောဘာသာရပ်များအား စာတွေ့/ လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၂၃ - ၁ -၂၀၂၄) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၄၇)ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။