အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (အခြေခံ) ဖွင့်လှစ်ခြင်း

          ဌာနတွင်းရှိဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစီမံဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
          သင်တန်းတွင် မှတ်တမ်းရယူစုဆောင်းရေး၊ ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများထားသိုမှု၊ မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်နှင့် မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရှိမှုအခြေအနေ၊ ပေ၊ ပုရပိုက်များအား Digital နည်းပညာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ မှတ်တမ်းများ၏အရေးပါမှု အခြေအနေ၊ မော်ကွန်းတိုက်/ စာကြည့်တိုက်/ ပြတိုက်တို့၏ ကွဲပြားခြားနားချက်၊ မော်ကွန်းပညာအနှစ်ချုပ်၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်း၊ မော်ကွန်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တိုက်ပိုင်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ အချက်အလက်မှတ်စုထုတ်ခြင်း၊ သရုပ်ဖော်စာတမ်း၊ စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ သီးခြားသိမ်းဆည်းထားသည့်မော်ကွန်းများ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း (Reference Service) ၊ မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများအား Microfilm နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများအား Digital နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း စသော ဘာသာရပ်များအား စာတွေ့ / လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၃၀-၁၂-၂၀၂၁) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဌာနတွင်းရှိ ဌာနခွဲအသီးသီးမှ သင်တန်းသား / သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၂၀) ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။

, ,