အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(အခြေခံ)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန် အတွက် မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ)  သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို   ( ၄-၇-၂၀၂၂ ) ရက်နေ့၊   နံနက် ( ၉ : ၃၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါ

မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် National Archives Information Management System အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် စျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် Nationa

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(အခြေခံ)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ( ၁၄ - ၂ - ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့၊   နံနက် ( ၁၁ :  ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ဝန်ထမ်းသစ်များ ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံ၊ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ၏ အခြေခံသဘောတရားများ သိရှိ နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (အခြေခံ) ဖွင့်လှစ်ခြင်း

          ဌာနတွင်းရှိဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစီမံဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် က

အမှုထမ်း (၂၇) နေရာတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း။

၁။    စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူးရာထူး နေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ်(၁၉၈၀၀၀-၂

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို ( ၂၂ - ၁၁ -၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် ( ၁ : ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)စာစစ်ဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက်‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)စာစစ်ဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက်‌ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

, , ,

Pages