မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(အခြေခံ)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၀-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းတွင် သင်တန်းမိတ်ဆက်၊ မော်ကွန်းတိုက်အကြောင်း ခြုံငုံမိတ်ဆက်ခြင်း၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းမော်ကွန်းဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ မှတ်တမ်းနှင့်သတင်းအချက်အလက် များထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းများစိစစ်ခွဲခြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းရယူစုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု၊ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သိမ်းဆည်းထားသည့်အရေးကြီးမော်ကွန်းများ၊ အစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပသုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း၊ မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား Digital နည်းပညာဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း စသောဘာသာရပ်များကို Online ဖြင့်သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၂၀-၂-၂၀၂၃ မှ ၂၄-၂-၂၀၂၃) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီးအစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှသင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ (၄၆) ဦး နှင့် ဤဦးစီးဌာနမှ ဌာနတွင်းဝန်ထမ်း(၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၃) ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။ 

,