အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို ( ၂၂ - ၁၁ -၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် ( ၁ : ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများထားရှိမှုနှင့် မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်၊ မှတ်တမ်းရယူစုဆောင်းရေး၊ မှတ်တမ်းများ၏အရေးပါမှုနှင့် မော်ကွန်းတိုက်၏အခန်းကဏ္ဍ၊ မော်ကွန်းပညာမိတ်ဆက်၊ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်၊ သိမ်းဆည်းထားသည့် အရေးကြီး မော်ကွန်းများ၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် သုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း (Reference Service) နှင့် Digital Preservation & Paper Conservation) စသော ဘာသာရပ်များ သင်ကြား ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၂၆-၁၁-၂၀၂၁) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၅၅) ဦး တက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။

, ,