စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

လိပ်စာ။    အမှတ် (၁၃၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း။        ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနစိတ် ဝ၁-၃၉၁၄၃၅ ( Ext- 150 )

www.customs.gov.mm

www.maccs.gov.mm