ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်

အခွန်လွတ်ကင်းမှုမရှိစေဘဲ ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်ငွေများ အပြည့်အဝကောက်ခံရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အခွန်စနစ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပြည်တွင်း၌လှည့်လည်သုံးစွဲနေသော ကျပ်ငွေများကို အခွန်စနစ်ဖြင့်စုစည်းပေးရန် ဟူသောအဓိက လုပ်ငန်းတာဝန် များကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် “ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန် (၅) ရပ်” ကို အောက်ပါအတိုင်း ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က)  စည်းကြပ်ကောက်ခံရမည့်အခွန်အကောက်များကို လွတ်ကင်းမှု၊ လျော့နည်းမှုမရှိစေဘဲ ဥပဒေများနှင့် အညီအပြည့်အဝရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်၊

(ခ)  အခွန်ထမ်းပြည်သူများအားအခွန်ပညာပေးခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးခြင်းနှင့် ဆန္ဒအလျောက်အခွန်ပေးဆောင်လာစေပြီး အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြပ်သည့်စနစ်သို့ကူးပြောင်းရန်၊

(ဂ)  အခွန်စည်းကြပ်မှုကိုဥပဒေများနှင့်အညီ တိကျမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အခွန်ရုံးများအပေါ် ပြည်သူများ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှု ကိုရယူရန်၊

(ဃ)  အခွန်ရုံးများကိုခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ရုံးများဖြစ်အောင် အဆင့်မြှင့်တင်နေရန်၊

(င)  ဝန်ထမ်းများအားလိမ္မာယဉ်ကျေး၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ပြည့်စုံသည့်ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်စေရေး စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြား ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်၊

အခွန်ကောက်ခံရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

        အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏အသုံးစရိတ်ကာမိစေရန် ဘဏ္ဍာငွေရရှိရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူပြုရေးတို့ဖြစ်သော်လည်း ယင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်တွင်သာ အခြေပြုကောက်ခံခြင်းမဟုတ်ဘဲ အောက်ပါရည်ရွယ် ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)  နိုင်ငံတော်တွင်ညီညွတ်မျှတသော အရအသုံးငွေကြေးစနစ်ပေါ်ပေါက်စေပြီး ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကိုမှန်ကန်စေ၍ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု မပေါ်ပေါက်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးရန်၊

(ခ)   ပြည်တွင်းစားသုံးမှု၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စုဆောင်းမှုတို့ကိုအခွန်အကောက်စနစ်က ထိန်းညှိပေးရန်၊

(ဂ)   ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊

(ဃ)  ဓနအင်အားမျှတစေရန်၊ (ဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမှုညီမျှစေရန်)

(င)   စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊

(စ)   နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊

           (ဆ)  ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်။

အခွန်မူဝါဒ

(၁)     နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ်များအတွက်သာ အခွန်ကိုကောက်ခံခြင်း မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်​တွင် ညီညွတ်မျှတသော အရအသုံး ငွေကြေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်၍ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု မှန်ကန်စေရန်၊

(၂)     ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်၊

(၃)     ပြည်တွင်းစားသုံးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စုဆောင်းမှုတို့ကို အခွန်အကောက်စနစ်ဖြင့် ထိန်းညှိပေးရန်၊

(၄)     ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုရန်၊

(၅)     ဝင်ငွေခွဲဝေမှုမျှတစေရန်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်။