အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊၁၃၉/၂၀၂၃ (လစာခေါင်းစဉ်မှအပ ငွေထုတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူက ငွေထုတ်ပေးချိန်တွင် ပင်ရင်းမှနုတ်ယူ ပေးသွင်းရန်မလိုအပ်သည့် ပေးချေငွေအမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း)

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှရရှိသော ဝင်ငွေအပေါ် ငွေထုတ်ပေးချိန်၌ အခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းစေသည့်အစီအစဉ်အား အသိပေးကြေညာခြင်း

Pages