ဒုတိယဦးစီးမှူး (ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Core Banking ရှိသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Deposit only Account ဖွင့်လှစ်၍ M-Banking၊ e-banking၊ i-banking စနစ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၁၈

Pages