အခွန်နှစ်ထပ်ကျသင့်မှုမှရှောင်ရှားရေးသဘောတူစာချုပ် (Avoidance of Double Taxation Agreement-DTA) အရ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းအတွက် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက် အထားများနှင့် သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမည့်ကိစ္စရပ်များ

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဆားကွင်းမြေ၊ ဂဏန်းမွေးမြူရေးကန်၊ ပုဇွန်မွေးမြူရေးကန်၊ ငါးကန်မြေ ရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

Pages