စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၄/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကျင်းပ

,

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၄/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၁-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၀၉း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့

နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင် လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် (၁၇)ခု ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၃/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကျင်းပ

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၃/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကို၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့(၁၃း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၆)အစည်းအဝေးခန်းမ တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ

Public-Private-Partnership နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

,

Public-Private-Partnership နှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသိရှိစေရန် (၁၆-၃-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် Tokyo University မှ Associate Profes

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအား Advanced Excel သင်တန်းပို့ချ

,

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း များကို စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရှိ လျင်မြန်ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Advanced Excel သင်တန်းကို (၂

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၂/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ် ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၃း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၆) အစည်းအဝေးခ

နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန်

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၁/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းသစ် ခန့်ထားရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (၁၄း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝ

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၅/၂၀၁၇)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးနှင့် (၂/၂၀၁၇) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၅/၂၀၁၇)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးနှင့် (၂/၂၀၁၇) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာ

နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအားရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိမြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊တိုက်ခန်းနှင့်မြေကွက်(၁၉)ခုကိုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

Pages