နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင် လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အအုံနှင့် မြေကွက်(၁၇)ခု ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

4th Workshop for PAPRD on Ex-Post Evaluation & Risk Management ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ (နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်)

, , ,

ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA) ၏ နည်းပညာ အကူအညီဖြင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတ

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ Server များ၊ Data Storage, Software, Accessories များဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြင့် Server များ၊ Data Storage, Software, Accessories များကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက် ပြင်ဆင်ချက်ကြော်ငြာခြင်း

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိမြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့်မြေကွက် (၁၈)ခုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရန်အတွက် ၄- ၁၁ -၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာနှင့် ၆ - ၁၁ -၂၀၁၈ ရက်နေ့

Public-Private Partnership (PPPs) and Power Purchase Agreement (PPAs) Workshop နှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ (နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇)

, , ,

         Public-Private Partnership (PPPs) နှင့် Power Purchase Agreement (PPAs) ​ဆောင်ရွက်ရသည့် အကြောင်းများ၊ စွန့်စားမှုများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ပုံစံ များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရ

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ မိတ္တူကူးစက်များ၊ ပရင်တာများ၊ စကင်နာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးကိရိယာများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြင့် မိတ္တူကူးစက်များ(Copiers)၊ ပရင်တာများ(Printers)၊ စကင်နာများ(Scanners)နှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာတိုင်းတ

2 nd Workshop on Project Appraisal အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ (နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၅)

, ,

ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(JICA)၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၌ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရ

နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအားရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိမြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့်မြေကွက် (၁၈)ခုကိုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

Pages