နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း                                         

၁။       ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင် လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် စုစုပေါင်း(၂၇)ခုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       ဝယ်ယူလိုသော Lot No. တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားအဆိုပြုလွှာ တစ်စောင်စီ တင်သွင်း ရမည်၊ သတ်မှတ်စပေါ်ငွေ P.O Cheque (Payment Order Cheque)အား တင်ဒါတင်သွင်းလွှာ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

၃။

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်

-

၁၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ

 

နေရာ

 

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး (စီမံကိန်းစိစစ်ရေး နှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်)

 

 

 

စပေါ်ငွေသွင်းရမည့် တန်ဖိုးကို အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူသည့် အခါ တစ်ပါတည်း ဖော်ပြပေးပါမည်။

၄။

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်အစီအစဉ်

 

P.O Cheque တင်ပြရမည့်ရက်

-

၅-၉-၂၀၂၂၊    ၆-၉-၂၀၂၂၊    ၇-၉-၂၀၂၂၊

 

တင်ဒါ တင်သွင်းရမည့်ရက်

-

၈-၉-၂၀၂၂

 

 

-

Lot No. (၁) မှ (၂၇) အထိ နံနက်(၁၀)နာရီမှစ၍ အစဉ်လိုက် လက်ခံပါမည်။

 

နေရာ

-

ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

၅။       ဝယ်ယူလိုသည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ကြော်ငြာသည့် နေ့မှစ၍ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းသည့် အချိန်တွင် ဝယ်ယူမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်ဖြင့် ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။

၆။       အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၀၆၃၃၉ နှင့် ၀၆၇-၄၀၆၁၃၃ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် စုစုပေါင်း(၂၇)ခု မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 

Lot No.

မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် (အကျယ်အဝန်း)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၁၁၅၅)၊ မြေကွက် အမှတ်(၄၀)ရှိ မြေ(၀.၂၉၅)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ပန်းလှိုင်ရပ်ကွက်၊ ကုန်းပေါ်တန်းလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၅)ရှိ မြေ(၀.၀၂၂)ဧက နှင့် အဆောက်အဦ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ ကွင်းအမှတ် (၁၁၅၅)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၁)ရှိ မြေ(၀.၂၇၅)ဧက မြေကွက်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ထန်းပင်ချောင်အုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ်(၁၁၇၁-ခ)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၃၄/ ၃၅/ ၃၇/ N-၃၈) ရှိ မြေ(၁၀.၇၁)ဧက မြေကွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ စိတ္တရမဟီ (၇၃)လမ်း၊ ၂၉×၃၀ကြား၊ အကွက်အမှတ်(၇၁၅)ရှိ မြေ(၀.၀၉၃၇) ဧက နှင့် အဆောက်အဦ

အမှတ်(၀၂၀)ဖွဲနုဆီစက်၊ မိုးကြိုးကုန်းရွာ၊ ကျောက်ဆည်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေ(၃၄.၀၂)ဧက နှင့် အဆောက်အဦ (ဆီစက်လုပ်ငန်းသာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ (၆၈×၆၉)ကြား၊ အကွက်အမှတ်(ဓဓ-၂၂)ရှိ မြေ(၀.၀၅၅၁)ဧက နှင့် အဆောက်အဦ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်၊ လမ်း(၃၀)၊ (၅၃×၅၄) လမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ်(ဘီ-၄)ရှိ မြေ(၀.၅၆၂၅) ဧက မြေကွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ထွန်တုံးရပ်ကွက်၊အကွက်အမှတ်(ဇဇ-၂၉/၃၄) ရှိ မြေ(၀.၀၅၅၁) ဧက မြေကွက်

၁၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မြို့သစ်(၁)ရပ်ကွက်၊ (၆၈)လမ်း၊ ရွှေနှင်းဆီလမ်း နှင့်ယုဇနလမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ်(တ-၇/စ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၄)ရှိ မြေ(၀.၂၂၉၆)ဧက မြေကွက်

၁၁

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (ဇ)မြောက်ရပ်ကွက်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ အမှတ် (၂၅၈-က)ရှိ မြေ(၀.၂၀၃) ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၁၂

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ငွေကြာရံပါရမီရပ်ကွက်၊ ကန်သာယာ လမ်းသွယ်(၃)၊ အမှတ်(၄)ရှိ မြေ(၀.၁၄၄)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၁၃

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကန်/ရှေ့ရပ်ကွက်၊ (၉၃)လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၉၈)ရှိ မြေ(၀.၀၂၇)ဧက နှင့် အဆောက်အဦ

၁၄

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မြိုင်ဟေဝန်ကွန်ဒို၊ ဂျန်းရှင်း(၈)၊ ဘီတာဝါပဉ္စမထပ်၊ အခန်းအမှတ်(၅၀၈)ရှိ (၁၁၃၁)စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း(၁)ခန်း

၁၅

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ အမှတ်(၁၆၃)ရှိ (၅၉x ၂၁)ပေ မြေညီထပ်အခန်း

၁၆

ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ ဆီအောကျေးရွာ၊ ထင်ပါကျိုင်းအုပ်စု၊ မြေ(၁.၂၀)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၁၇

ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ နားပန်ရွာ၊ မြေ(၀.၂၈၁)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၁၈

ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ (ကွမ်ရင်မယ်တော်) ဘုရားကျောင်း အနီး၊ မြေ(၀.၂၃၁)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၁၉

ရှမ်းပြည်နယ်၊လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဖုန်လင်ချိန်ရပ်၊ ကျင်းရွှေထန်လမ်းပေါ်ရှိ မြေ(၃.၉၈၃) ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၂၀

ရှမ်းပြည်နယ်၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ ဆီအောကျေးရွာ၊ ထင်ပါကျိုင်းအုပ်စု၊ ကျင်းရွှေထန် လမ်းသွယ်၊ မြေ(၁.၂၁)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၂၁

ရှမ်းပြည်နယ်၊တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်၊ (ယခင်ဟောင်လိတ်ကျေးရွာအုပ်စု)၊ မြေ(၄.၁၇)ဧက နှင့်အဆောက်အဦ

၂၂

ရှမ်းပြည်နယ်၊တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်၊ လွန်းကျိုင်းရွာ၊ လွန်းကျိုင်းကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)ရှိ မြေ(၀.၇၀)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၂၃

ရှမ်းပြည်နယ်၊တာချီလိတ်မြို့၊ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက်၊(၅)လမ်းထောင့်၊ အိမ်အမှတ် (၅/၅၈+၅၉) အကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၂၊၁၀၃) အမှတ်(၁၆)ရှိ မြေ(၀.၁၂၇)ဧက နှင့် (RC)(၃)ထပ်(၁)လုံး

၂၄

ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့၊ ကောင်းနောင်ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(က/၂၂)၊ မြေ(၀.၁၄၇)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၂၅

ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့၊ ရွှေသမင်ကွက်သစ်၊ စွမ်စော်ရပ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂၅-ခ + ၁၂၄+ ၁၂၃-က+၁၃၈-ခ+ ၁၃၉+၁၄၀-က) မြေ(၀.၃၀၁)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၂၆

ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ တော်ကော့(အတွင်း) ရပ်ကွက်(ယခင် ဟောင်လိတ်ကျေးရွာ အုပ်စု) အိမ်အမှတ်(၂၄၃)၊ ကွင်းအမှတ်(၂၂) မြေ(၀.၂၃)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၂၇

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ကျုံးဒေါင့်ရပ်ရှိ မြေ(၂.၉၇၈)ဧကနှင့် သိုလှောင်ရုံ (၆)လုံး (ပက်စဖီး-၁၊၂၊၃၊၄)(မြဲ-၂၊မြဲမြေစိုက်-၁)နှင့် ရေဆင်းတံတား(၁)စင်း