တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းရမည့်ရက် ပြင်ဆင်ချက်ကြော်ငြာခြင်း

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦနှင့် မြေကွက်(၂၃)ခုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရန်အတွက် ၂၆-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာနှင့် ၂၇-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာများ၌ ၅-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ ဖွင့်လှစ်မည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ လတ်တလောအသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာမှုအခြေအနေအရ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် P.O Cheque လက်ခံမည့်ရက်နှင့် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ကို သတင်းစာတွင် ထပ်မံ ကြော်ငြာပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။