စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဝန်ထမ်းသစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် သင်တန်းပို့ချခြင်း (နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်)

, , ,

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီး ဌာနသည် ဌာန၏လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့တွင် စိစစ်ရေးမှူး-၂ (၂၁)ဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။

အသစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည့် စိစစ်ရေးမှူး-၂ များကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင် ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အခြားသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို သိရှိ နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဌာနတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကို ၉-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၀-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ သင်တန်းတွင် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန(၇)ခုနှင့် MDI မှ သင်တန်းဆရာများ လာရောက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။