စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနရှိ စိစစ်ရေးမှူး-၂များ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးအတွက် ရုံးစာရေးသားနည်း စာမေးပွဲကျင်းပ (နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်)

, , ,

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ လူမှုစီးပွားတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည့် အစီရင်ခံစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ စီမံကိန်းစိစစ်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ အကောင် အထည်ဖော်မှုအခြေအနေ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ရုံးစာများ၊ ရုံးတွင်းစာအကျဉ်းချုပ်နှင့် အမှာစာများကို ကနဦး စတင်ပြုစုရသည့် စိစစ်ရေးမှူး-၂ များ၏ ရုံးစာရေးသားနည်း စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရုံးစာရေးသားနည်း စာမေးပွဲကို ၁၀-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ ရုံးအမှတ် ၃၂၊ အစည်းအဝေးခန်းမကြီးတွင် ညနေ ၄:၀၀ နာရီမှ ၅:၃၀ အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဌာနရှိ စိစစ်ရေးမှူး-၂ (၄၄) ဦး ပါဝင်ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။