စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၃/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကျင်းပ နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၃/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၁၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့(၁၃:၃၀)နာရီတွင် စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့ရာ စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန့်စင်မောင်၊စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် စီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးမှ အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၂)ခု၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၁)ခု၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၃)ခု၊ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၁)ခု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှအဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၂)ခု၊ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၁)ခု၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြု ဖွဲ့စည်းပုံ(၁)ခု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၂)ခု၊စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေး နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ  အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၃)ခု၊  စုစုပေါင်းအဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံ(၁၆)ခုနှင့် ပတ်သက်၍   ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  ၆-၆-၂၀၁၉  ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၇/၂၀၁၉)ပါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအသစ်/တိုးချဲ့/ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ-မရှိစိစစ်၍ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပြန်ပေးပြီးဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ(၂)ခုကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။