အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၂)နေရာ၊ စာပို့ရာထူး(၂)နေရာ၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်)ရာထူး(၁)နေရာ နှင့် လုပ်သား(အထွေထွေ)ရာထူး(၁)နေရာ စသည့် အမှုထမ်းရာထူး(၆)နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊နေပြည်တော်

အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၂)နေရာ၊  စာပို့ရာထူး(၂)နေရာ၊  လုပ်သား(ဉယျာဉ်)ရာထူး(၁)နေရာ

နှင့် လုပ်သား(အထွေထွေ)ရာထူး(၁)နေရာ စသည့် အမှုထမ်းရာထူး(၆)နေရာအတွက်

လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

၁။      စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်  စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊  စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး

ဦးစီးဌာနက  ၃၀-၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့၌   ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်  အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရာထူး(၂)နေရာအတွက်  ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်သူများကို ၂၀-၂-၂၀၂၁   ရက်နေ့တွင်    ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်   လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း   ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။       ထို့ပြင် စာပို့(လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ရာထူး(၂)နေရာ၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်)

(လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ရာထူး(၁)နေရာနှင့်လုပ်သား(အထွေထွေ)(လစာနှုန်း

ကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရာထူး(၁)နေရာ   စသည့်   အမှုထမ်းရာထူး (၄) နေရာအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံစွာတင်သွင်းလာသောလျှောက်ထား

သူများကိုလည်း ၂၀-၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့၌ပင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။      အဆိုပါ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်မည့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ

အောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့်    လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း   ဆောင်ရွက်မည့်  လျှောက်လွှာပြည့်စုံသူများ

စာရင်းတို့ကို ဤဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် https://www.mopf.gov.mmတို့တွင် ကြေညာ

ထားရှိပါသည်။

၄။      သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖြေဆိုမည့်သူများအနေဖြင့်   ဤဦးစီးဌာနသို့  မိမိတို့ ဖြေဆိုရမည့်ရက်များတွင် သတ်မှတ်အချိန်အတိုင်း သတင်းပို့ကြရန်နှင့်  အောက်ဖော်ပြပါ  စာရွက်စာတမ်းများကို မိမိတို့နှင့် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

          အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက်

          (က)    ဘွဲ့လက်မှတ်(သို့မဟုတ်) အောင်လက်မှတ်မူရင်း

          (ခ)     တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်း

          (ဂ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း

စာပို့ရာထူး၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်)ရာထူးနှင့်လုပ်သား(အထွေထွေ)ရာထူးနေရာများအတွက်

(က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း

၅။      ဖြေဆိုမည့်သူများ အနေဖြင့်  စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ရှိပါက   ဤဦးစီးဌာန၊    စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစု တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇၃၄၀၆၀၆၆ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၆။      အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၂)နေရာအတွက်ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဤနေရာကို Click ၍ PDF ဖိုင်အား Download ပြုလုပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၇။      စာပို့ရာထူး၊ လုပ်သား(ဉယျာဉ်)ရာထူးနှင့်လုပ်သား(အထွေထွေ)ရာထူးနေရာများအတွက်

လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဤနေရာကို Click ၍ PDF ဖိုင်အား Download ပြုလုပ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။