၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၄ ) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  ဇွန်လ ( ၄ ) ရက်နေ့ နံနက် ( ၉:၄၅ ) နာရီတွင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၉) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  မေလ (၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင်

မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

, ,

မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အောက်ရှိမက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)တွင် လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကို ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

, ,

တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

, , , ,

တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့တွင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား။

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လစဉ်ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

, , , ,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ လစဉ်ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် နေ့တွင်

ဒုတိယအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ပြုစုရာတွင်MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

, , ,

ဒုတိယအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက် ပြုစုရာတွင် MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်

Pages