တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts Cluster) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

,

၁။      တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts Cluster) ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်၍ ၃-၆-၂၀၂၄ ရက်(တနင်္လာနေ့)၊ (၁၃:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။       အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ (မူကြမ်း)၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်အကြောင်းအရာများ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညီညွတ်မှု ပြည့်စုံမှုရှိစေရေးတို့အတွက် တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၃။      အစည်းအဝေးသို့ တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (National Accounts Cluster)အဖွဲ့ဝင်များ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားသည့် ဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ စုစုပေါင်း (၄၈) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို  (၁၄:၄၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းပါသည်။