လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့်  လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဌာန၏အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Hybrid ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ(ရုံးချုပ်) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများက   ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ထူးခြားစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ သင်ခန်းစာယူသင့်သည်များ၊ အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ၊ ပြဿနာရပ်များကိုဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊  ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်အခြေခံနှစ်ပြောင်းလဲမည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို Powerpoint ဖြင့်ရှင်းလင်း တင်ပြပါသည်။

ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်းဦးစီးရုံးများ၏ တင်ပြချက်များအပေါ်  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လိုအပ်သည်များလမ်းညွှန်မှာကြားပြီး အစည်းအဝေးကို  (၁၇:၁၅) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။