၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အသိပညာဖလှယ်ရေး (Knowledge Sharing) အစီအစဉ်

,

    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အသိပညာဖလှယ်ရေး (Knowledge Sharing) အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၄း၀၀) နာရီအချိန်တွင

ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၂/၂၀၂၃)နှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း (၃/၂၀၂၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၂/၂၀၂၃) နှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာမွမ်းမ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား

,

   စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၆) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၅:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ဌာန၏အစည

အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများလေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၃/၂၀၂၃)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး

,

အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၃/၂၀၂၃)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၇-၉-၂၀၂၃ ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ နံနက

အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၂/၂၀၂၃)နှင့် SUT အခြေခံဆိုင်ရာ သင်တန်းဆန်သောဆွေးနွေးပွဲ (၂/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အရာထမ်းများလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၂/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘ

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသောဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် ထပ်မံတိုးမြှင့်ကြောင်းကြေညာခြင်း

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆,၀၀၀-၂,၀၀၀-၂၂၆,၀၀၀) ရာထူး (၁၀၀)နေရာ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ၁၇-၈

အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၂/၂၀၂၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

,

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အရာထမ်းများလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၂/၂၀၂၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

,

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၁.၉.၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် Hy

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အသိပညာဖလှယ်ရေး (Knowledge Sharing) အစီအစဉ်

     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အသိပညာဖလှယ်ရေး (Knowledge Sharing) အစီအစဉ်ကို ၃၁.၈.၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၄း၀၀) နာရီအချိန်တွင် Hybrid ပုံစံဖြင

Pages