၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား။

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လစဉ်ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

, , , ,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ လစဉ်ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက် နေ့တွင်

ဒုတိယအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ပြုစုရာတွင်MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

, , ,

ဒုတိယအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက် ပြုစုရာတွင် MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်

ပထမအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက် ပြုစုရာတွင် MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

, , ,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ပထမအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက် ပြုစုရာတွင် MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ (၁) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား။

, ,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၁) နာရီတွင်

ရုံးအမှတ်(၁)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မက်ခရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

မက်ခရိုစီးပွားရေး စီမံခန့်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အောက်ရှိ မက်ခရို စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈-၂၀၁၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား

, ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အရာထမ်းများ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း

Pages