စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ “Promoting  Accountability and Responsibility in Public Service” နှင့် စပ်လျဉ်းသ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr.

General Information