ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၇) နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခဲ့သူများအနက် ပဏာမ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၏ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၇)နေရာအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံရမည့်သူများ အမည်စာရင်း

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၇) နေရာအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်နှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် အသိအမြင်ဖွင့် သင်တန်း ကျင်းပပြု လုပ် (၁၈.၁၀.၂၀၂၂)မှ(၂၀.၁၀.၂၀၂၂)ထိ

,

လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် အသိအမြင်ဖွင့် သင်တန်း ကျင်းပပြု လုပ် (၁၈.၁၀.၂၀၂၂)မှ(၂၀.၁၀.၂၀၂၂)ထိ

Pages