ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင်ရုံး (SECM) မှ

ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များ တာဝန်ခံ၍ တဆင့်ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသော ကုမ္ပဏီများစာရင်း