ကော်မတီများ

AttachmentSize
PDF icon စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ123.13 KB
PDF icon ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်162.47 KB
PDF icon စီးပွားရေးရာကော်မတီ101.14 KB
PDF icon စီမံကိန်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစိစစ်ရေးအဖွဲ့221.59 KB
PDF icon ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့195.04 KB
PDF icon ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင်295.24 KB
PDF icon အမျိုးသားစီမံကိန်းကော်မရှင်192.82 KB
PDF icon နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ217.89 KB
PDF icon အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီ209.62 KB
PDF icon မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်122.2 KB
PDF icon အမျိုးသားပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ259.48 KB
PDF icon အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ355.4 KB
PDF icon ဖွံဖြိုးမှု အကူအညီများ ညှီနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Diploment Assistance Coordination Unit - DACU)266.58 KB
PDF icon နိုင်ငံဝန်ထမ်းအိမ်ယာတည်ဆောက်ရေး ဦးစီးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ294.75 KB
PDF icon နိုင်ငံဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ယာတည်ဆောက်ရေး ဦးစီးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ250.56 KB
PDF icon ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ420.53 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (နာယက၊ဥက္ကဌက၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး) အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီ / ကော်မရှင် / အဖွဲ့အစည်းများ28.68 KB
PDF icon ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီ / ကော်မရှင် / အဖွဲ့အစည်းများ29.24 KB
PDF icon ဒုတိယဝန်ကြီး (ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး) အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီ / ကော်မရှင် / အဖွဲ့အစည်းများ35.42 KB
PDF icon ဒုတိယဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီ / ကော်မရှင် / အဖွဲ့အစည်းများ23.18 KB