ပင်စင်ဥပဒေသုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

, , , , , ,

ပင်စင်ဥပဒေသုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကို ၁၉-၁-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန့် အမှတ် (၂) ၊ အမှတ် ၁၂/၂၀၂၃ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သဖြင့် အဆိုပါအဖွဲ့၏ ၁/၂၀၂၃ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေ

Pages